RE_LOGO

Editor

Práca na diaľku so znalosťou angličtiny
Spoločnost’ RemotEmployees má voľné miesto redaktora so znalosťou anglického jazyka na úrovni B1 a vyššie pre prácu so zahraničnými projektmi.

Pripojte sa!

  Kto je redaktor?

  Ide o kreatívne a zodpovedné povolanie, ktorého účelom je vytvárať mediálny produkt. Môže to byť článok v novinách alebo celá kniha, podobne môže byť redaktor vydavateľ a literárny vydavateľ.

  Za výber informácií je zodpovedný vydavateľ. Zaoberá sa:

  • výberom tém;
  • výberom autorov;
  • hodnotenim produktu pred uvoľnením.

  Literárny pomáha autorovi urobiť z jeho rukopisu skutočné majstrovské dielo. Okrem toho on:

  • opravuje nepresnosti;
  • pomáha nasmerovať myšlienky správnym smerom.

  Editor na diaľku

  V dnešnom svete môžete pracovať ako redaktor nielen v kancelárii, ale aj z domu. Hlavné je mať po ruke notebook a internet.
  Zodpovednosti redaktora:
  Sémantické a gramatické overenie textu, úprava, publikovanie textu;
  Kontrola práce copywriterov, novinárov a obsahových manažérov;
  Sémantické zlepšenie textu, definícia hlavnej myšlienky textu.

  Zručnosti potrebné na voľné miesto v redakcii:

  • mať vysokú úroveň gramotnosti;
  • vedieť anglicky (B1+);
  • vedieť písať a upravovať texty v angličtine;
  • mať široký rozhľad a analytickú myseľ;
  • vedieť sa dlhodobo sústrediť na jednu úlohu.

  Práca ako redaktor

  Ak dobre píšete, viete rozdeľovať úlohy, robiť rýchle a správne rozhodnutia a viete dobre po anglicky, tedy sme pripravení zvážiť vašu žiadosť. V našej spoločnosti budete môcť získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti IT a marketingu. To určite prispeje k vášmu profesionálnemu a kariérnemu rastu.

  Textový editor, práca

  Ak chcete získať prácu redaktora v našej spoločnosti, natočte o sebe krátky videorozhovor.

   2018-2022 © All rights reserved
   Valeria
   +380966000278

   ulica Rymarska 22, Charkov, Ukrajina